Már 342 szócikk közül válogathatsz.

A Politikapédia egy bárki által hozzáférhető és szerkeszthető webes tudástár. Legyél Te is a Politikapédiát építő közösség tagja, és járulj hozzá, hogy minél több hasznos információ legyen az oldalon! Addig is, jó olvasgatást kívánunk!
Hirdetés


 Európai Unió története 


A II. világháború után megszületik az igény egy olyan együttműködésre, amely tartós békét hoz Európába, segíti a gazdasági újjászerveződést és fejlődést. Ennek az elképzelésnek az első lépése az Európai Szén- és Acélközösség (röviden ESZAK, vagy Montánunió) megalapítása volt. Az ötletet [Robert Schuman]?, Franciaország külügyminisztere javasolta 1950. május 9-én. A szerződést 1951-ben írta alá Franciaország, Olaszország, a Német Szövetségi Köztársaság és a Benelux-államok. A szervezet célja a szén- és acéltartalékok megosztása és közös koordinálása volt, elkerülve ezzel az esetleges újabb nemzetközi konfliktusokat.
További kísérlet történt két másik szervezet megalapítására (Európai Védelmi Közösség és Európai Politikai Közösség), azonban a törekvések elbuktak.
A következő fontos állomás 1957, amikor a Római Szerződéssel megalapították az Európai Gazdasági Közösséget (EGK, European Economic Community, EEC) és az [Európai Atomenergia Közösséget]? (Euratom). Az EGK-t aláíró hat ország a vámunió és a közös piac kialakítását tűzte ki célul.
A következő évtizedekben folyamatosan bővült a EGK újabb tagországokkal, szervezeti vonatkozásban nem történtek jelentős változtatások az 1967-es egységesítést leszámítva.
1985. június 14-én kötötte meg Franciaország, az NSZK és a Benelux-államok a [Schengeni Egyezmény]?t, amely a tagállamok közötti határok fokozatos megszűntetéséről szólt.
1992. február 7-én történt a szervezet számára fontos változás, amikor a tagállamok aláírták a Maastrichti Szerződést (hivatalos nevén Szerződés az Európai Unióról). A szerződéssel tulajdonképpen megalapul az Európai Unió, leírja az [euró]? bevezetésének körülményeit ([Európai Gazdasági és Monetáris Unió]?) és létrejön az Európai Unió három pilléres szerkezete is.
További fontos megállapodások még az 1997-ben kötött [Amszterdami Szerződés]? és a 2001-ben megkötött Nizzai Szerződés.

 

 


Bővülése:


1957 - Belgium
1957 - Hollandia
1957 - Luxemburg
1957 - Németország
1957 - Olaszország
1957 - Franciaország

1973 - Dánia
1973 - Egyesült Királyság
1973 - Írország

1981 - Görögország

1986 - Portugália
1986 - Spanyolország

1995 - Svédország
1995 - Ausztria
1995 - Finnország

2004 - Magyarország
2004 - Szlovákia
2004 - Szlovénia
2004 - Málta
2004 - Litvánia
2004 - Lettország
2004 - Lengyelország
2004 - Észtország
2004 - Csehország
2004 - Ciprus

2007 - Románia
2007 - Bulgária

 

 

 

Az EU fő egységei


Európai Unió Tanácsa:
Döntéshozó, jogalkotó szerv. Tagjai: tagállamok kományainak képviselői. „Miniszterek Tanácsa” Székhelye: Brüsszel Coreper – állandó képviselők bizottsága, - előkészítő testület. Szakértők, diplomácia, hetente ülésezik.

Európai Tanács:
EU állam- és kormányfőinek testülete; évente legalább 2-szer ülésezik. Nagy horderejű, stratégiai kérdésekben dönt, politikai irányvonal meghatározója, de jogszabályt nem alkot.
Elnök: a soros elnökséget a félévenként változó tagállam tölti be.
Döntések: - egyszerű, minősített többség (67) v. egyhangú szavazat. 87 szavazat oszlik meg a tagállamok között.

Európai Bizottság:
Döntéselőkészítő, javaslattevő szerv.
Döntéshozó, végrehajtó feladatokkal csak korlátozottan rendelkezik.
Tagjai: 20 tag = biztosok (5 nagy tagállam =2 tag) 1 elnök + 2 alelnök (tagok 5 éves hivatali időszak)
A Tanács nem oszlathatja fel a bizottságot, tagjait nem válthatja le. A biztosok tárcákat kapnak. 36 szervezeti egység segíti munkájukat (20ezer tisztviselő)

Európai Parlament:
Tagjai: Unió állampolgárai közül választott képviselőtestület 626 fő. Érdekképviselet a közösségi döntéshozatalban. Ma már jogszabályt is alkot a Tanáccsal együttműködve, ill. döntéseket hoz.
Jóváhagyási jog a Bizottság elnökének és többi tagjának kinevezésekor. Hasonló színezetű pártképviselők egy-egy csoportba tömörülnek.
Elnököt Titkos szavazással választanak (+14 alelnök). 2 ½ évenként újraválasztják az elnököt és alelnököket. Székhelye: Strasbourg

Európai Bíróság:
Székhelye: Luxembrug Közösségi jog megszületése, mely a tagállamok jogrendjébe beépül. A szerv, mint a Közösségek bírói szerve szolgáltatja elsődlegesen a védelmet. Törvénykezik, felügyeli  a jog betartását, nemzetközi egyezmények szerződések megkötése előtt véleményt mond.
Tagjai: 15 bíró 6 éves időtartam, megújítható. 8 főügyész segíti munkájukat. Tevékenysége: - kötelezettség teljesítésének elmulasztásakor - semmisé nyilvánítási eljárás - intézkedés elmulasztása - kártérítési eljárás - fellebivteli eljárás - előzetes döntéshozatali eljárás – véleménykérés

Európai Számvevőszék:
Székhelye: Luxemburg Tagjai: 15 tag minden tagállam 1 fővel. Maguk közül elnökválasztás 3 évre, megújíthatóan
Tevékenység: költségvetés ellenőrzése, a megvalósított kiadások elérték-e meghat. céljukat. Jelentés készítése, melyet a Parlament megvitat és a Tanáccsal együtt Tanácsadó funkció.

Gazdasági és Szociális Bizottság:
Célja: gazdasági, szociális érdekcsoportok bekapcsolása a közösségi ügyekbe, bevonás a közösségi döntések előkészítésébe. 222 tagja van, a tagállamok által jelölt személyek közül a Tanács egyhangú döntésével nevez ki, megújítható 4 éves időtartamra. (tagok száma a bővítést követően sem lehet több 350-nél)
Tevékenysége: a gazd-i és szoc. érdekcsoportok véleményének közlése az EU döntéshozó szerveivel. Tanácsadás az EU Bizottságbank gazd-i szoc. és foglalkoztatási ügyekben
 

 

 


A szócikkhez társított címkék:
Állam , Európa , Európai Unió , szervezet

Szponzorált hirdetések

 

Hirdetés


Szakmai partnerMédiapédia Patikapédia Netpédia Jógapédia Vinopédia Webfazék Mammutmail
marketing és média tudástár egyészségügyi enciklopédia internetes tudástár jóga tudástár borászati tudástár receptek online nagy fájlok küldése

Szakmai partner