Már 342 szócikk közül válogathatsz.

A Politikapédia egy bárki által hozzáférhető és szerkeszthető webes tudástár. Legyél Te is a Politikapédiát építő közösség tagja, és járulj hozzá, hogy minél több hasznos információ legyen az oldalon! Addig is, jó olvasgatást kívánunk!
Hirdetés


 

Az Európai Unió soros elnöke fél éven keresztül irányítja az Uniót, biztosítja működésének folyamatosságát, rugalmasságát. Az Európai Unió soros elnökségének feladata, hogy megszervezz e [Európai Unió Tanácsának]? munkáját. Az elnökséget a tagállamok látják el, féléves ciklusokban, a 2020-ig előre meghatározott érvényes sorrendben.

 

Három egymást követő elnök szorosan együttműködik egy 18 hónapos periódus során, ezáltal biztosítva a további folytonosságot, annak érdekében, hogy harmonizált, közös politikai programokat valósítsanak meg. A jelenlegi hármas (2010–2011) Spanyolország - mely 2010. januárban vette át a posztot, Belgium-mely 2010 júliusában vette át ez elnökséget, illetve Magyarország - mely 2011. január 1-étől látja el az elnökségi feladatokat. A féléves elnöki periódusokat minden év júniusában és decemberében az Európai Tanács rendes ülései zárják le. Az elnökséget viselő állam vezeti a Tanács üléseit, dönt az ülések összehívásáról, napirendjéről és eljárási kérdéseiről.

Az elnökség működése

 

Az Európai Unió Tanácsa különböző témakörök köré szerveződve tarja meg üléseit, így az összetétele is a tárgyalt téma függvényében változik. Például a Mezőgazdasági Tanács a mezőgazdaságért felelős nemzeti miniszterekből tevődik össze.

 

Az elnökség elsődleges feladata, hogy megszervezze a Tanács összes elnöki üléseit, a Külügyi tanács üléseinek kivételével, mert ezeket az EU külügyminisztere szervezi. Így például, a soros elnökséget folytató ország mezőgazdasági minisztere vezeti a Mezőgazdasági Tanácsot.

 

Milyen feladatai vannak a soros elnökséget adó tagállamnak?

 

A Lisszaboni Szerződés életbelépésével a tagállamok két és fél évre állandó elnököt választanak az Európai Tanács élére. Az állandó elnök és a soros elnökség szoros együttműködése adja az Unió vezetését.

 

Az Európai Unió soros elnöki tisztségét félévenként felváltva tölti be egy-egy tagállam. Az elnökség elsődleges szerepet játszik az Európai Unió Tanácsa (röviden: Tanács) munkájának szervezésében. Az elnökséget viselő állam adja a Tanács, a tanácsüléseket előkészítő COREPER (a tagállamok az EU-hoz delegált állandó képviselőinek ülése), a szakbizottságok valamint munkacsoportok elnökeit; továbbá ebben a minőségében a soros tagállam dönt az ülések összehívásáról, napirendjéről és eljárási kérdéseiről.

 

Az elnökség meghatározó szerepet játszik abban, hogy irányításának fél évében milyen ügyek kerülnek az Unió érdek¬lődésének homlokterébe, és ezáltal az elnökségi posztot betöltő tagállam nagy befolyást képes gyakorolni a különböző politikai és gazdasági kihívások kezelésének módjára is. Bár a félév során felmerülő prioritások nagy része „örökölt”, ugyanakkor a soros elnök – támaszkodva az ország természetes külpolitikai prioritásaira, illetve a számára hagyományosan fontos kérdésekre – új lendületet adhat az Unió együttműködésének bizonyos kiemelt területeken. Az elnökség fontos feladata a 27 tagállam számára megfelelő kompromisszumok elősegítése, a mindenki számára megfelelő megegyezés kialakítása.

 

Mit jelent a trió-elnökség?

 

Bár a csoportos elnökség a Lisszaboni Szerződés hatályba lépésével „intézményesült”, a tagállamok már a Tanács ügyrendjének 2006-os módosításával rögzítették a 18 hónapos elnökségi program vívmányát, amelynek alapján három egymást követő elnökséget betöltő tagállam egyfajta „trióban” szorosabban együttműködik. Megoszthatják egymással tapasztalataikat és segítik egymást a felkészülésben, szorosan együttműködnek feladataik ellátásában, különös tekintettel a féléves periódusokon túlnyúló ügyekre, amelyekben egyeztetik álláspontjukat. Ezzel kívánják biztosítani, hogy minél nagyobb következetesség és folyamatosság jellemezze az egymást követő féléves elnökségi időszakokat. A gördülékenység érdekében természetesen nem csak csoporton belül, hanem az egyes elnökségi triók egymás között is egyeztetnek. A tagállamok a közös program mellett továbbra is elkészítik saját féléves programjukat.

 

A soros elnökségi posztját ellátó országok 2011. január és 2020. június között:

 

2011. január-június: Magyarország
2011. július-december: Lengyelország
2012. január-június: Dánia
2012: július-december: Ciprus
2013. január-június: Írország
2013. július-december: Litvánia
2014. január-június: Görögország
2014. július-december: Olaszország
2015. január-június: Lettország
2015. július-december: Luxemburg
2016. január-június: Hollandia
2016. július-december: Szlovákia
2017. január-június: Málta
2017. július-december: Egyesült Királyság
2018. január-június: Észtország
2018. július-december: Bulgária
2019. január-június: Ausztria
2019. július-december: Románia
2020. január-június: Finnország
 


A szócikkhez társított címkék:
Állam , Európa , Európai Unió , szervezet

Szponzorált hirdetések

 

Hirdetés


Szakmai partnerMédiapédia Patikapédia Netpédia Jógapédia Vinopédia Webfazék Mammutmail
marketing és média tudástár egyészségügyi enciklopédia internetes tudástár jóga tudástár borászati tudástár receptek online nagy fájlok küldése

Szakmai partner