Már 342 szócikk közül válogathatsz.

A Politikapédia egy bárki által hozzáférhető és szerkeszthető webes tudástár. Legyél Te is a Politikapédiát építő közösség tagja, és járulj hozzá, hogy minél több hasznos információ legyen az oldalon! Addig is, jó olvasgatást kívánunk!
Hirdetés


 

Dr. Antall József (ifj. Kisjenői)

 • tanár,
 • könyvtáros,
 • muzeológus,
 • politikus,
 • pártelnök,
 • 1990. május 23.-ától  1993. december 12.-én bekövetkezett haláláig a III. [Magyar Köztársaság]? első szabadon választott miniszterelnöke.

 

Született: Budapest, 1932. 04. 08.

Elhunyt: Budapest, 1993. 12. 12.

 

 

Családja:

 • Édesapja id. Antall József (1896-1974) jogász, politikus, kisgazda miniszter, a Magyar Vöröskereszt egykori elnöke.
 • Édesanyja Szűcs Irén (1905-1991) háztartásbeli
  • Testvére Antall Edith
 • Felesége Fülepp Klára
 • Gyermekei:
  • Antall György (1961) ügyvéd
  • Antall Péter (1964) fotóriporter

Családi örökség:

Ősei kisnemesek voltak. Nagyapja a Veszprém megyei Orosziban gazdálkodott ősei földjén. Édesapja id. Antall József jogi tanulmányokat folytatott, amit az [I. Világháború]?s orosz hadifogság megszakított, de kiszabadulása után diplomát szerzett és hivatalnok lett.

A Pénzügy-, a Népjóléti- és a Belügyminisztérium munkatársa volt, a nevéhez fűződik az első magyar létminimum számítás. 

1931-ben alapító tagja volt a Horthy-rendszer legnagyobb ellenzéki pártjának a Független Kisgazdapártnak. A [II. Világháború]? idején menekültügyi kormánybiztos, mely tisztségről a háború végén azonnal lemond. Ellenzékisége miatt a Gestapó 1944 áprilisában letartóztatta, majd ez év őszén más politikai foglyokkal együtt elengedte.

Az újjáalakult kormányban először államtitkár, majd a különbözű kisgazda kormányokban 1946-ig miniszter lett. Ekkor elvállalta a Magyar Vöröskereszt elnöki tisztségét.

A család kisnemesi volta, a családi neveltetés meghatározta Antall József neveltetését. Édesapja az általa helyesnek gondolt eszmerendszerre, a politikai intézményrendszer működésére tanította, aminek legfontosabb pillérei a nemzeti érzelem, a keresztény erkölcs, a képviseleti demokrácia fontossága voltak.

 

Tanulmányok:

1950-ben szerzett érettségi bizonyítványt a budapesti Piarista Gimnáziumban. Serdülű korától politikusnak készült, amit csak a [rendszerváltás]? idején valósulhatott meg.

Egyetemi tanulmányait az Eötvös Loránd Tudományegyetem bölcsészettudományi karán magyar nyelv és irodalom- történelem-levéltár szakon végezte, majd tanári diplomája mellé könyvtárosi és muzeológusi diplomát is szerzett.

Bölcsészdoktori disszertációját [Eötvös József]? politikájáról és az 1867-es [kiegyezés]? előkészítéséről írta.

 

Élet a [rendszerváltás]? előtt:

 • 1954-től a diploma megszerzése után a Magyar Országos Levéltárban, majd 1955-től a Pedagógiai Tudományos Intézet kutatójaként dolgozott, mely munkáját az Eötvös József Gimnázium tanári állása mellett is folytatta.
 • 1956 októberében az iskola forradalmi bizottsgának élére került, és diákjai élén részt vett az Országház és a Rádió körüli eseményekben. Részt vett a Független Kisgazdapárt újjászervezésében és a Keresztény Ifjú Szövetség megalakításában. Vezetésével elfoglalták a Szovjet-Magyar Baráti Társaság székházává átalakított Semmelweis utcai egykori kisgazdaközpontot, aminek védelmét és az arra létrehozott fegyveres csoportot (később nemzetőrség) is ő szervezte.
 • A forradalom leverése után a letartóztatták, szabadlábra helyezése után is folyamatosan kihallgatták. Előbb fegyelmivel áthelyezték a Toldy Ferenc Gimnáziumba, majd 1959-ben eltiltották a tanítástól.
 • Ezután 1962-ig könyvtárosként dolgozott. 1963-ben felismerte, hogy az orvostörténelem olyan tudományos terület, melyet kellő alapossággal még nem dolgoztak fel, és a politikától független.
 • Az 1964-ben az akkor megnyíló Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyv- és Levéltár tudományos kutatója, nem sokkal később igazgatóhelyettese lett.
 • Tudományos munkája nemzetközileg is elismert tudóssá tette, aminek hatására 1968-ban a Nemzetközi Orvostörténelmi Társaság alelnökévé választották.
 • Az Orvostörténeti Múzeum megbízott fõigazgatója 1974-től, 1984-től annak fõigazgatója lett.
 • 1982-ben a Magyar Orvostörténeti Társaság elnökévé választották.

Több könyve, több száz dolgozata jelent meg itthon és külföldön, először [Svájc]?ban, majd a [Német Szövetségi Köztársaság]?ban tartott egyetemi előadásokat.

 

A [rendszerváltás]? idején:

 • 1988 elején bekapcsolódik az ellenzéki mozgalomba, megalakítja- többek között [Göncz Árpáddal]? és [Boross Péter]?rel- Emberi Jogok Magyar Ligája Párizsi Szervezetének Budapesti Tagozatát. 
 • 1988 elejétől részt vett A Magyar Demokrata Fórum (MDF) rendezvényein, aminek 1988 szeptemberében lett tagja. Részt vett a [Független Kisgazdapárt]? újjászervezésében, felkérték annak vezetésére csakúgy, mint az újjászervezett [Kereszténydemokrata Néppárt]? főtitkári posztjának betöltésére.
 • 1989. június 13-tól szeptember 18-ig az [Ellenzéki Kerekasztal]? ülésein, az [MSZMP]?-vel és az úgynevezett [Harmadik Oldal]?lal (MSZMP csatlósszervezetei) folytatott tárgyalásokon (úgynevezett [Nemzeti Kerekasztal]?) az MDF egyik fődelegátusa.
 • 1989 szeptemberében aláírták a megegyezést a kormányoldallal a demokratikus átalakulás feltételeirõl.
 • A Magyar Demokrata Fórum (MDF) 1989 októberében elnökévé, egyben miniszterelnök-jelöltté választotta.

A miniszterelnök:

 • Az 1990. évi országgyűlési választásokon a  Magyar Demokrata Fórum (MDF) budapesti listáján mandátumot szerzett, 1990. május 2-tól kormányra kerüléséig képviselőcsoportjának vezetője lett. 
 • 1990. május 3-án Göncz Árpád ideiglenes Köztársasági Elnök Antall Józsefnek, mint a választásokon győztes, legnagyobb parlamenti párt vezetőjének kormányalakítási megbízást adott.
 • Miniszterelnöksége idejére a kormányzati stabilitás, az átalakulást segítő törvények következetes végrehajtása, a ciklus végére az ország gazdasági növekedési pályára állítása volt jellemző. A külföldi politikusok között páratlan népszerűségre, elismertségre tett szert, megalapozta [Magyarország]? euroatlanti integrációját, a NATO-hoz és az Európai Unióhoz való csatlakozást. Nagy szerepet töltött be a [Varsói szerződés]? és a [KGST]? felbomlásában.

Az elsõ szabadon választott [Magyar]? [parlament]? miniszterelnöke 1993. december 12.-én 17órakor 62 éves korában súlyos hosszan tartó betegsége következtében elhunyt.

 

Forrás:

antalljozsef.hu

part.mdf.hu

geocities.com

 

 


A szócikkhez társított címkék:
jobboldal , MDF , miniszterelnök , politikus , rendszerváltozás

Szponzorált hirdetések

 

Hirdetés


Szakmai partnerMédiapédia Patikapédia Netpédia Jógapédia Vinopédia Webfazék Mammutmail
marketing és média tudástár egyészségügyi enciklopédia internetes tudástár jóga tudástár borászati tudástár receptek online nagy fájlok küldése

Szakmai partner