Már 342 szócikk közül válogathatsz.

A Politikapédia egy bárki által hozzáférhető és szerkeszthető webes tudástár. Legyél Te is a Politikapédiát építő közösség tagja, és járulj hozzá, hogy minél több hasznos információ legyen az oldalon! Addig is, jó olvasgatást kívánunk!
Hirdetés


Az egyéni jogok, és először is minden ember egyenlő szabadságának eszméjén alapuló modern politikai és társadalmi [doktrina]?.

A liberális eszmék a [polgári társadalom]? kialakulásával egy időben jelentkeztek a 18-19. században. Középpontjában az egyén szabadsága, a [magántulajdon]? szentsége és sérthetetlensége, és mindkettő érdekében az állam korlátozása áll. Kiindulópontja a természetjogi gondolkodás: az ember természetes állapota a szabadság, a [politika]? csak [konvenció]?, az [államhatalom]? megegyezés dolga.

 

Jellemző vonásai közé tartozik továbbá az ész és a haladás igenlése, a vallási tolerancia, a [magánérdek]?ek ütközéséből előálló közjó eszméje, a [jólét]?re törekvés és a [szabad verseny]? előnyeinek hangsúlyozása. A liberalizmus eszméi az angol és francia [felvilágosodás]?ban gyökereznek.

Az egyes embereknek a természetjog értelmében [elidegeníthetetlen jog]?ai vannak, melyet az államnak is respektálnia kell. E [jog]?okat az általános [jogrendszerben]? kell rögzítenie és érvényesítenie, melynek [törvény]?ei előtt minden polgár egyenlő. A [politikai hatalom]? szekularizálódik, elveszíti vallási szentesítését. A [szuveranitás]? hordozója a nép, az állam a polgárok szerződése révén jön létre és hatalma kizárólag a polgárok [konszenzus]?án alapulhat. Az államnak el kell különülnie a társadalomtól, a politikai hatalom nem szabhatja meg a társadalom uralkodó viszonyait. Az ésszerű államnak [jogállam]?nak kell lennie, szerveinek a közjót kell szolgálniuk és a köz képviselői által ellenőrizhetőek kell hogy legyenek. Az államot teljesítménye alapján kell megítélni, bár szükség van rá. A magántulajdon része az elidegeníthetetlen emberi jogoknak, sőt, ez minden emberi szabadság alapja.

 

A liberalizmus első jelentős alakjai az angolszász gondolkodók voltak. [Thomas Hobbes]? még csak gazdaságilag volt liberális (politikailag az [abszolút állam]? híve volt), mégis a liberalizmus előfutáraként tartják számon. Eszménye egy olyan piaci társadalom kiépülése volt, melyben az emberek szabadon követhetik gazdasági és más egyéni céljaikat.

 

A liberalizmus tulajdonképpeni atyja [John Locke]? volt. Ő az [általános jogegyenlőség]? eszméjét hangsúlyozta, és kezdettől fogva a legfontosabb követelései közé tartoztak az alapvető [polgári jogok]?, mint az egyesülési-, gyülekezési-, vélemény- és sajtószabadság, és a szabad költözködés joga, valamint ezekkel együtt a szellemi alapjogok, mint: lelkiismereti és a szabad vallás gyakorlásának szabadsága is bevonultak a modern alkotmányba. Az olyan gazdasági szabadságjogok, mint a magántulajdon szabadsága és sérthetetlensége, a vállalkozás és iparűzés szabadsága, a szerződés szabadság eredetileg szintén liberális követelések voltak.


A szociális alapjogok ellenben nem tartoztak bele a liberális [krédó]?ba, az ilyen követelések ugyanis már túlmentek a szabadságjogok formális keretein és materiális garanciákat igényeltek. Ilyenek voltak a munkához való jog, az egészségügyi ellátásra való jog, a szociális gondoskodásra való jog stb. A liberálisok felfogásában azonban az ilyen materiális garanciák és igazságossági érvek aláássák a gazdaság autonómiáját és utat nyitnak a politikai beavatkozás előtt, ami a [despotizmus]? melegágya lehet. A liberalizmus fundamentuma az emberi természetről szóló tanítása. Ez három többé-kevésbé filozófiai fogalomban foglalható össze: hedonizmus, racionalizmus és automizmus.


A gazdaságban az egyéni törekvések és a közérdek között az összhangot a piac teremti meg, a politikában pedig a liberális demokrácia.

 


A szócikkhez társított címkék:
liberalizmus , politikai nézet

Szponzorált hirdetések

 

Hirdetés


Szakmai partnerMédiapédia Patikapédia Netpédia Jógapédia Vinopédia Webfazék Mammutmail
marketing és média tudástár egyészségügyi enciklopédia internetes tudástár jóga tudástár borászati tudástár receptek online nagy fájlok küldése

Szakmai partner