Már 342 szócikk közül válogathatsz.

A Politikapédia egy bárki által hozzáférhető és szerkeszthető webes tudástár. Legyél Te is a Politikapédiát építő közösség tagja, és járulj hozzá, hogy minél több hasznos információ legyen az oldalon! Addig is, jó olvasgatást kívánunk!
Hirdetés


A szekularizáció vallástudományi, vallásszociológiai, teológiai és politikai fogalom, ami egy adott társadalom életéből a vallás, az egyház kiszorulását, az állam és az egyház elkülönülésének folyamatát jellemzi.

Nem tévesztendő össze a szekularizmussal, amelynek célja a vallás teljes kiszorítása, az állam és az egyház maradéktalan szétválasztása.

 

A szekularizáció eredetileg elvilágiasodást jelentett. Elsőként a szerzetes vagy a pap egyházból való kilépését, a világi életbe való visszatérésének jogi aktusát, majd az egyházi vagyon világi kézbe kerülésének folyamatát jelentette.

A szekularizáció három eleme:

- a társadalom differenciálódása

- a vallásosság csökkenése

- a vallás visszahúzódása

 

 

Szekularizációs folyamatok Európában

 

Először 1648-ban, a [harmincéves háború]?t követően használták a szekularizáció fogalmát az egyházi birtokok visszavétele kapcsán.

Angliában kolostorokat oszlatott fel [VIII. Henrik]?, mely szintén szekularizációs lépés volt.

 

[II. József]? egyik első intézkedése volt 1781-ben a [türelmi rendelet]?, amely az eddigieknél szabadabb vallásgyakorlást biztosított a reformátusok, az evangélikusok és az ortodoxok számára. Az uralkodó zárolta a Rómának küldött egyházi jövedelmeket, és ellenőríztette a pápai bullákat. 

A [jozefinista]? politika értelmében az egyház az állam egyik eszköze volt, amelynek - mint minden más alattvalónak - csak akkor volt létjogosultsága, ha az uralkodót szolgálta.

1782. január 12-én II. József szekularizációs rendeletet hozott, aminek következtében 140 olyan kolostort oszlattak fel, amelyekben sem oktatás, sem betegápolás nem folyt.

 

A Francia Nemzetgyűlés 1789. november 2-i határozatában a kiürült államkincstár feltöltésére az egyházi vagyont kérette be, tekintettel arra, hogy az egyház vagyona valójában a nemzeté, s az egyház csupán a lelkészek fizetésére, a szegények ellátására fordítja. A vagyon államosítása mellett a papságot is állami hivatalnoki státuszba helyezték, s a papokat állameskü letételére kötelezték. Ezt a papok fele nem teljesítette. 1790-ben feloszlatták a szerzetesrendeket, a püspökségek száma 135-ről 83-ra csökkent és elárverezték az egyházi birtokokat. 

 

A regensburgi birodalmi gyűlés 1803. február 25-én született választmányi határozata a Német-Római Birodalom területén megszüntette az összes egyházi fejedelemséget, kivéve a mainzi érsekét, aki Németország prímása volt, továbbá megszüntették az egyházi birodalmi rendeket. 

 

1848 és 1914 között egész Európában szekularizációs folyamatok zajlottak, az államok egymás után váltak szekulárissá. A pápai állam visszaszorult a Vatikánba, a pápai birtokok nagy része pedig az új olasz állam tulajdonába került. Egyre több országban bevezették a kötelező polgári házasságot, állami felügyelet alá vették az oktatást, s ezekkel párhuzamosan egyre mértékadóbbá vált az állam semlegessége, a vallásszabadság és a felekezeti jogegyenlőség. A XX. század első felében egyre erősödött a nemzetek szakralizálódása, majd a nagy egyházi kultuszok és tanítások visszaszorultak, és helyükre új, nemzeti-nacionalista ideológiák, mítoszok és "szentek" léptek.        

 


Szponzorált hirdetések

 

Hirdetés


Szakmai partnerMédiapédia Patikapédia Netpédia Jógapédia Vinopédia Webfazék Mammutmail
marketing és média tudástár egyészségügyi enciklopédia internetes tudástár jóga tudástár borászati tudástár receptek online nagy fájlok küldése

Szakmai partner