Már 342 szócikk közül válogathatsz.

A Politikapédia egy bárki által hozzáférhető és szerkeszthető webes tudástár. Legyél Te is a Politikapédiát építő közösség tagja, és járulj hozzá, hogy minél több hasznos információ legyen az oldalon! Addig is, jó olvasgatást kívánunk!
Hirdetés


 

A Századvég Alapítvány egy olyan szellemi műhelyként definiálja önmagát, mely a magyarországi rendszerváltozásban aktív szerepet vállalt fiatal generáció szellemi arculatának kifejeződéseként jött létre, saját bevallása szerint a magyar progresszió értékeinek és az európai fejlődés mintáinak bemutatására törekszik.

 

Az Alapítvány legfontosabb céljai: a gyakorlati igényeket is figyelembe vevő magas színvonalú politikatudományi képzés lehetőségének megteremtése, a demokratikus politikai kultúra terjesztése, a civil társadalom önszerveződésének segítése és hatékony képviselete, a társadalomtudományi kutatások új irányainak támogatása, a határon túli kisebbségek képzése és fiatal kutatók tudományos tevékenységének támogatása ösztöndíjakkal. Az alapítvány kiemelt céljának tartja továbbá, hogy a stratégiai jelentőségű társadalmi kérdések megoldásához nyújtson segítséget mind a szakképzés, mind a tájékoztatás, mind a kutatás terén kifejtett tevékenységével.

 

A Századvég Alapítvány története 1985-re nyúlik vissza, amikor megalapították a Századvég folyóiratot, mely a kor jelentős társadalomtudományi periodikája volt. A lapkiadás mellett a kezdetekben hiánypótló politikatudományi és társadalomtudományi művek, tankönyvek is megjelentek a szervezet gondozásában. Az eredeti kiadó Századvég-Osiris néven működött a későbbiekben, mely a mai Osiris Kiadó elődjének tekinthető. A Századvég Kiadó 1996-ban indult újra, az alapítvány keretein belül, és megőrizte irányultságát, jelentős politikai és társadalomtudományi kérdéseket érintő könyvek, tankönyvek, folyóiratok kiadásával foglalkozik ma is. A Századvég Politikai Akadémia 1991-ben kezdte meg működését és politikai szakértők képzését folytató „tolerancia iskolájaként” vált ismertté. Az iskola hallgatói elsődlegesen a politikai pártok, a közigazgatás, érdekképviseleti és kisebbségi szervezetek, civil szerveződések tagjaiból, valamint az írott és elektronikus sajtó képviselőiből kerülnek ki.

 

A fenti két terület mellett 1996-ban alakult meg az alapítvány kutatási tevékenységét végző Századvég Politikai Elemzések Központja nevet viselő kutatóintézet, amelynek profiljához empirikus kutatások, választáskutatás, kormányzás-kutatás, politikatudományi alapkutatások, valamint public policy-elemzések tartoznak. A központ eredményeit különböző fórumokon (szakmai konferenciák) és orgánumokban (Kormányzás-kötetek, a Nemzeti Érdek és a Századvég folyóirat, a Politikai Barométer, a Szakpolitikai Figyelő és a Műhelytanulmányok elektronikus kiadványok hasábjain, valamint a Századvég Alapítvány honlapján) teszi a nyilvánosság számára is hozzáférhetővé. A központ kutatásai mellett szakpolitika-figyelést, valamint kül- és belpolitikai háttérelemzést is végez.

 

Az oktatási, kutatási és kiadói tevékenység ötvözésével az alapítvány 1995-től kezdődően think tank szervezetként jellemezhető.

 

2004-ben alakult meg a Századvég Civil Akadémia, amely keretet adott az alapítvány által eddig folytatott civil szektorra irányuló kutatási tevékenységnek, továbbá képzéseket biztosít a civil szektor képviselői számára. Az alapítvány 2005-ben tovább bővült, létrejött a Közigazgatási Akadémia, amely a magyar közigazgatás megújítását és fejlesztését célzó elképzelések szakmai fórumaként működik.

 

2008-tól Századvég Politikai Iskola Alapítvány egyre nagyobb hangsúlyt helyezett arra, hogy empirikus és innovációs kutatások által mélyreható ismereteket szerezzen a média, az informatika és más ágazatok folyamataiban is. Ezek mellett a további kutatási területeken – kormányzás-kutatás, ISSUE/szakpolitikai kutatás, európai összehasonlító elemzések, a társadalmi kiegyezések és a válságkezelések valamint költségvetés elemzések terén végez folyamatos munkát.

 

A Századvég Alapítvány jelenlegi elnöke Lánczi András politológus, ügyvezető igazgatója Giró-Szász András politológus. Az Alapítvány alapítója Stumpf István dr. jogász-politológus, aki 2002-től 2010-es alkotmánybírósági kinevezéséig betöltötte az elnöki pozíciót is.
 


A szócikkhez társított címkék:
politikai elemzés , Szézadvég Alapítvány , think tank

Szponzorált hirdetések

 Szakmai partner
Szakmai partner