Már 342 szócikk közül válogathatsz.

A Politikapédia egy bárki által hozzáférhető és szerkeszthető webes tudástár. Legyél Te is a Politikapédiát építő közösség tagja, és járulj hozzá, hogy minél több hasznos információ legyen az oldalon! Addig is, jó olvasgatást kívánunk!
Hirdetés


A protestantizmus egy gyűjtőnév, amely alatt a keresztény egyházak egyik, a XVI. századi reformáció következtében a katolikus egyháztól különváló ágát értik. [Luther Márton]? és [Kálvin János]? nézeteit, bibliaértelmezéseit hangsúlyozó vallási irányzat, amely magában foglal több, egymástól dogmatikában és egyházi gyakorlatban is eltérő felekezetet. 

 

A protestantizmus név az 1529. évi speyeri birodalmi gyűlésre eredeztethető vissza, ahol olyan határozatot hoztak, amely a reformáció híveire nézve hátrányosnak minősültek. Ez ellen a szász választó öt másik fejedelemmel és további 14 birodalmi várossal együtt tiltakozott, protestált, és ügyüket a császár, a zsinat és minden részrehajlástól mentes keresztény bíró elé vitték. 

Később a protestantizmus fogalmát kiterjesztették mindazokra, akik a reformáció alapelveit elfogadták, miszerint a keresztény vallás egyedüli alapja a Szentírás, és hogy az üdvösség ingyen, Isten kegyelméből adatik. 

A protestáns egyház már a XVI. században kettévált evangélikus (luteránus) és református (kálvinista) egyházra. Később mindkét egyház égisze alatt jelentek meg kisebb vallási felekezetek, de a protestáns egyház minden elágazása ellentmond a római katolikus egyháznak, s annak tanítását elvetik.

 

 

Tanításai

 

A protestánsok a katolicizmus több tanítását is elutasítják, de hisznek a kegyelemből fakadó üdvösségben.

Az öt sola (alaptétel):

 • Sola scriptura - Csak az írás
 • Solus Christus - Csak Krisztus
 • Sola fide - Csak a hit
 • Sola gratia - Csak a kegyelem
 • Soli Deo gloria - Csak Istené a dicsőség

 

A protestantizmus irányzatai

 

 1. Hagyományos protestantizmus
 • Korai protestantizmus
 • Evangélikus kereszténység
 • Kálvinizmus
 • Anglikanizmus (inkább politikai és egyházszervezeti viták eredményeképpen jött létre)
 • Baptizmus
 • Metodizmus
 • Adventizmus

    2.   Új protestantizmus

 • Calvary Chapel (Magyarországon: Golgota Keresztény Gyülekezet)

    3.  Karizmatikus irányzatok

 • Kvékerek
 • Pünkösdizmus
 • Unitarizmus

 

Világszerte kb. 590 millió protestáns él, az összes keresztény kb. 27%-a valamely protestáns felekezet tagja.  

 


Szponzorált hirdetések

 

Hirdetés


Szakmai partnerMédiapédia Patikapédia Netpédia Jógapédia Vinopédia Webfazék Mammutmail
marketing és média tudástár egyészségügyi enciklopédia internetes tudástár jóga tudástár borászati tudástár receptek online nagy fájlok küldése

Szakmai partner