Már 342 szócikk közül válogathatsz.

A Politikapédia egy bárki által hozzáférhető és szerkeszthető webes tudástár. Legyél Te is a Politikapédiát építő közösség tagja, és járulj hozzá, hogy minél több hasznos információ legyen az oldalon! Addig is, jó olvasgatást kívánunk!
Hirdetés


kálvinizmus a kereszténység egyik teológiai rendszere és irányzata, amely [Jean Calvin]? (magyarul Kálvin János, 1509-1564) francia származású svájci teológus, reformátor, humanista tudós munkássága nyomán jött létre a XVI. században.

A protestantizmushoz tartozó kálvinizmus követői a kálvinisták, de gyakran reformátusoknak is nevezik őket.

 

A kálvinizmus teológiai gyökerei a XVI. századi nyugat-európai [reformáció]?ig nyúlnak vissza. A lutheri irányzatból indult ki, és több reformátor által formálódott, közülük Kálvin János hatása kiemelkedővé vált. Kálvin 1536-ban kiadta A keresztény vallás tanítása című művét, amelyben rendszerbe foglalta a reformáció tanait, amik a reformátusok hitnézeteivé váltak. Kálvin nevét ezután a református egyházakhoz kapcsolták, a református mozgalmat pedig kálvinizmusnak nevezték. A tanítás lényegét az 1618-19-es dorti zsinaton összegezték a kálvinizmus öt pontjaként.

 

Az öt pont:

  1. Teljes romlottság. Ádám és Éva paradicsomi engedetlensége miatt a fogantatás pillanatától kezdve mindannyian bűnben vagyunk és bűnben születünk meg. Az emberben nincs meg a képesség a hitre sem, a hit Isten különleges, kegyelmi ajándéka a bűnösnek.
  2. Feltétel nélküli kiválasztás. Minden ember a bűn rabja, és magától nem képes Istent választani, így Isten maga választ ki embereket az üdvösségre. Nem azért választ ki embereket, mert jót lát bennük, hanem azért, mert megkönyörült rajtuk; a kiválasztásnak nincs semmilyen feltétele, ami az emberben megtalálható lenne.
  3. Korlátozott megváltás. Isten kegyelme Jézus Krisztus halála által lehet az emberé. Krisztus azokért halt meg, akiket Isten a világ teremtése előtt neki adott; az ő számukra halálával garantálta is az üdvözülést.
  4. Ellenállhatatlan kegyelem. Az ember teljes romlottsága miatt ellenállna Isten hívásának, és ahhoz, hogy Isten kegyelme célba érjen, ellenállhatatlanul kell hívnia a bűnöst. Az ellenállhatatlan kegyelem Istennek az a belső hívása, amellyel az ellene lázadónak újjászületést és hitet ad.
  5. Mindvégig való állhatatosság. Akik valóban újjászülettek és hitre jutottak, mindvégig meg is maradnak ebbe az állapotban. Mindazokat, akiket Isten Jézus követőivé tett, meg is őrzi a dicsőségbe vezető úton.

 

Soli Deo gloria - Egyedül Istené a dicsőség (a reformátorok hittételének összegzése) 

 


Szponzorált hirdetések

 

Hirdetés


Szakmai partnerMédiapédia Patikapédia Netpédia Jógapédia Vinopédia Webfazék Mammutmail
marketing és média tudástár egyészségügyi enciklopédia internetes tudástár jóga tudástár borászati tudástár receptek online nagy fájlok küldése

Szakmai partner