Már 342 szócikk közül válogathatsz.

A Politikapédia egy bárki által hozzáférhető és szerkeszthető webes tudástár. Legyél Te is a Politikapédiát építő közösség tagja, és járulj hozzá, hogy minél több hasznos információ legyen az oldalon! Addig is, jó olvasgatást kívánunk!
HirdetésAz Európai Parlament (EP) az Európai Unió parlamentáris testülete és egyben egyetlen közvetlenül megválasztott szerve. 736 tagját az EU állampolgárai választják meg 5 éves időtartamra. Az EP az Európai Unió Tanácsával (Tanács) együtt alkotja az EU törvényhozói hatalmi ágát.


Az EP három fő feladatot lát el:


• a Tanáccsal együtt megvitatja és elfogadja az európai jogszabályokat
• a demokratikus működés biztosítása érdekében ellenőrzi a többi uniós intézményt, különösen az Európai Bizottságot
• a Tanáccsal együtt megvitatja és elfogadja az uniós költségvetést.


Európai jogszabályok elfogadása


Az EP egyes területeken a nemzeti kormányokat képviselő Tanáccsal együttműködve dönt az uniós jogszabályok tartalmáról, és azokat hivatalosan elfogadja. Az eljárás együttdöntés néven ismert. Bizonyos szempontból tehát a Tanács és az EP olyan, mint egy kétkamarás törvényhozás alsó és felső háza. Egyiküknek sincs törvénykezdeményezési joga, ez az Európai Bizottság hatáskörébe tartozik. Ha egy törvényt vagy direktívát készít a Bizottság, azt a Parlamentnek és a Tanácsnak is jóvá kell hagynia, hogy jogerőre emelkedjen.

 

Demokratikus felügyelet

 

Az EP többféleképpen gyakorolhat befolyást az EU többi intézményére, így valósítván meg a demokratikus felügyeletet.

Új Bizottság kinevezésekor a 27 biztos csak a Parlament jóváhagyása esetén léphet hivatalba. Ha az Európai Parlament képviselői elutasítanak egy biztosjelöltet, az egész testületet elutasíthatják. Az EP emellett bizalmatlansági indítványt is kezdeményezhet a Bizottsággal szemben, tehát lemondásra szólíthatja fel a Bizottságot annak hivatali ideje alatt. A Parlament a Bizottság felett a bizottsági jelentések megvizsgálása és a biztosok meghallgatása útján gyakorol ellenőrzést.

 

Az EP ellenőrzi az EU költségvetését és nevezi ki az Európai Ombudsmant is. A Parlament emellett engedélyt kell, hogy adjon egyéb fontos határozatok esetében - ilyen például az EU bővítésének az engedélyezése.

 

Tagok

 

Az Európai Parlamentnek jelenleg 736 képviselője van, akiket a 27 tagállamban választottak meg. 1979 óta általános és közvetlen választásokon választják őket ötéves időtartamra. A képviselői helyeket a tagállamok lakosságával arányosan osztják el; a legnagyobb ország 99, a legkisebb 5 hellyel rendelkezik.

 

A parlamentben politikai (és nem nemzeti) hovatartozásuk alapján alkotnak képviselőcsoportokat. A legutóbbi választásokat 2009 júniusában tartották. Ez volt a világtörténelem legnagyobb nemzetközi szavazása, közel 400 millió részvételre jogosult állampolgárral.

 

Működés

 

Az Európai Parlament két és fél éves időtartamra (azaz a ciklus felére) tagjai közül elnököt választ, aki tisztségében megújítható. Az elnök 14 alelnöke segítségével irányítja a parlamentet és szerveit, valamint vezeti a plenáris ülésszakokon a vitákat. Ő képviseli a parlamentet a külső kapcsolatokban és a jogi ügyekben.

 

Jerzy Buzek, korábbi lengyel miniszterelnök, az EP jelenlegi elnöke az első, aki a korábbi szocialista blokkból érkezik. 2009. július 4-én választották elnöknek, megbízatása két és fél évre szól.

 

Székhely

 

Az Európai Parlament Strasbourgban ülésezik, a döntések előkészítése és a bizottsági munkák Brüsszelben folynak, a Titkárság központja pedig Luxemburg városában van.
 


A szócikkhez társított címkék:
EP , Európai Parlament , Európai Unió , Jerzy Buzek

Szponzorált hirdetések

 

Hirdetés


Szakmai partnerMédiapédia Patikapédia Netpédia Jógapédia Vinopédia Webfazék Mammutmail
marketing és média tudástár egyészségügyi enciklopédia internetes tudástár jóga tudástár borászati tudástár receptek online nagy fájlok küldése

Szakmai partner