Már 342 szócikk közül válogathatsz.

A Politikapédia egy bárki által hozzáférhető és szerkeszthető webes tudástár. Legyél Te is a Politikapédiát építő közösség tagja, és járulj hozzá, hogy minél több hasznos információ legyen az oldalon! Addig is, jó olvasgatást kívánunk!
Hirdetés


 

A DEMOS Magyarország saját bevallása szerint politikai pártoktól független, progresszív baloldali nézeteket valló, magánszemélyek által létrehozott alapítvány. Egy think tank szervezet (más szóval agytröszt), melynek célja, hogy a tudományos élet és a politikai döntéshozók között egyfajta hídszerepet betöltve a társadalmi, gazdasági és politikai viszonyokhoz illeszkedő új módszereket, közpolitikai megoldásokat dolgozzon ki.

 

Céljai megvalósítása érdekében az Alapítvány egyaránt végez kutatásokat külső felkérésre és saját problémafelvetés alapján, melyek eredményeit rendszerint publikálja is. Az Alapítvány a kutatásokon és elemzéseken kívül az vizsgált témákban vitákat és konferenciákat is szervez.

 

A DEMOS Magyarország a napi ügyeken túlmutató, az ország szempontjából jelentős, általánosabb kérdésekkel kapcsolatban is állást foglal. Célja, hogy a Magyarország fontos ügyeivel, a nemzet jövőjével kapcsolatos álláspontok valódi párbeszédben kerüljenek felszínre. Továbbá részt vesz nemzetközi agytröszthálózatok munkájában, témafelvetéseivel és megoldási javaslataival hozzájárul az európai progresszív baloldali közbeszéd alakításához.

 

Az Alapítvány tevékenységei az alábbi főbb témák köré csoportosulnak:


1. A közgondolkodás megváltoztatása


A DEMOS kiadványaival és rendezvényeivel megpróbál rávilágítani arra, hogy az egyénnek felelőssége van saját élete formálásában, illetve, az állampolgároknak az állam által nyújtott lehetőségekért cserébe kötelességei vannak a társadalom többi tagjával szemben. A felelősségek rendszerének rögzítését, az állam, az egyén és a vállalatok közötti viszonyrendszer tudatosítását a rendszerváltozás utáni évtizedek egyik legfontosabb feladatának tartja.


2. A magyar társadalom a globalizálódó világban


Az Alapítvány kutatásokat végez a magyar társadalom objektív életkörülményei és szubjektív életminősége javításának lehetőségét rejtő területeken. Pályázatok kiírásával nyújt lehetőséget egyetemistáknak és tapasztalt szakértőknek egyaránt, hogy saját ajánlásaikat megtegyék. A fentieken túl a globalizáció nemzetközi szakirodalma legfontosabb műveinek magyar kiadásában, illetve saját tanulmánykötetek publikálásában is tevékeny részt vállal.


3. Közpolitika és államreform


A DEMOS kutatásai során olyan szakpolitikai területeken dolgozik, amelyek évtizedek óta húzódó problémákkal küzdenek. Az Alapítvány az ezen szakpolitikai témákban kidolgozott új megközelítéseket és megoldási javaslatokat a DEMOS-füzetek sorozatban rendszeresen publikálja. A kiadványok tartalmát konferenciákon és a média különböző csatornáin keresztül juttatja el az adott téma szakértőihez és a szélesebb közvéleményhez.


4. Új utak a baloldali gondolkodásban


A DEMOS folyamatosan figyelemmel követi a közpolitika és a társadalomkutatás főbb nemzetközi áramlatait. Annak érdekében, hogy a modern baloldali gondolatok Magyarországon is ismertté váljanak, a Progresszív Politika c. folyóiratban magyarul is elérhetővé teszi a legérdekesebb tanulmányokat és kiadja a legfontosabb szerzők könyveit. Továbbá neves külföldi szakemberek és politikusok meghívásával és konferenciák szervezésével próbálja meg elősegíteni a magyar és külföldi politikai gondolkodók és döntéshozók közötti együttműködést és eszmecserét.
 

A DEMOS Magyarország 2005-ben alakult, kuratóriumának elnöke Dessewffy Tibor, szociológus. A 2010-es Országgyűlési Választások óta kevésbé aktív az Alapítvány tevékenysége.
 


A szócikkhez társított címkék:
Demos Magyarország , Dessewffy , Politikai kommunikáció , think tank

Szponzorált hirdetések

 

Hirdetés


Szakmai partner



Médiapédia Patikapédia Netpédia Jógapédia Vinopédia Webfazék Mammutmail
marketing és média tudástár egyészségügyi enciklopédia internetes tudástár jóga tudástár borászati tudástár receptek online nagy fájlok küldése

Szakmai partner