Már 342 szócikk közül válogathatsz.

A Politikapédia egy bárki által hozzáférhető és szerkeszthető webes tudástár. Legyél Te is a Politikapédiát építő közösség tagja, és járulj hozzá, hogy minél több hasznos információ legyen az oldalon! Addig is, jó olvasgatást kívánunk!
Hirdetés


 

Benito Amilcare Andrea Mussolini

Olasz fasiszta politikus, diktátor (1922-1943). Az olasz fasiszta diktatúra létrehozója, vezetője.

Született: 1883. július 29.

Elhunyt: 1945. április 28.

Szegény olasz családban született. Apja Alessandro Mussolini kovács, anyja Rosa Maltoni tanítónő.
Szocialista nézetű apja hatására fiatalon érdeklődést mutat a politika iránt, otthonukban gyakran megfordulnak [anarchista]? [marxistá]?k.

1900-tól tagja a [szocialista]? pártnak.  1902-ben Svájba utazik, ahol fiatal marxistákkal, rajtuk keresztül a legmodernebb [szocialista]?, [anarchista]? és [szindikalista]? nézetekkel ismerkedik meg. 1904-ig haditudósító, fordító, megtanul franciául, németül, politizálással foglalkozik, majd hazatér [Olaszország]?ba, hogy teljesítse sorkatonai szolgálatát.

 

Leszerelés után újra a politika felé fordul, ám a marxista nézetektől inkább a nemzeti kérdések felé fordul.

1909-től az [Olasz Szocialista Párt]? egyik legfőbb munkásmozgalmi lapjának szerkesztője. 

1910-12 között minden pártkongresszuson részt vesz, hogy vezetői ambícióit megalapozza. A radikális baloldal egyik vezetőjévé válik, és 1912 végére eléri, hogy a [reformistá]?kat kizárják a pártból.

 

1914-ben az  I. Világháború kitörése után új lapot alapít Popolo d Italia címmel. Kizárják az [Olasz Szocialista Párt]?ból.

1915-ben nősül, házasságából két gyermek születik. 1915-17 között katonai szolgálatot teljesít, de súlyos sérülése miatt leszerelik.

A Világháború végére megalkotja céljait, ami a nemzeti egységen, igazságosabb elosztáson alapuló [nemzeti szocializmus]? megalkotása. Együttműködést kezdeményez a fasizmus ideológiai elődjeivel, a [futuristák]?kal.

 

1919-től az olasz fasiszta mozgalom vezetője, ekkor kapja a Duce nevet, 1921-től parlamenti képviselő, megszervezi a [Nemzeti Fasiszta Párt]?ot. Ekkor deklarálták a jobboldali diktatúra kiépítésének célját.

 

Pártja megerősödését követően mozgósítják fegyvereseiket. Több nagyvárosban átveszik a hatalmat. Mussolini Rómába megy, és kiharcolja, hogy nevezzék ki miniszterelnöknek.

 

Létrehozza a Fasiszta Nagytanácsot, melynek tagjai a [fasiszta]? miniszterek és pártvezetők, ezzel lerakva a [pártállam]? alapjait.

Az 1924-es választáson csalásokkal harcolják ki pártjuk győzelmét. A csalásokat kritizáló Giacomo Matteotti szocialista képviselőt meggyilkolják, és bár Mussolini felelőssége vitatott, pozíciója meggyengül. A [polgárháború]? közeli helyzet feloldására Mussolini 1925 januárjában feloszlatja a parlamentet, és megkezdi a fasiszta diktatúra kiépítését. Több sikertelen merényletet követnek el ellene, ami a szigorú intézedések bevezetéséhez megfelelő indítékot szolgáltat.

 

1928-ban eltörlik a [parlamentális]? rendszert, új törvényeket alkotnak, megalakítják az OVRA nevű fasiszta [titkosrendőrség]?et.

A fasiszta rendszer belső megszilárdulását békés külpotilikával próbálta elérni.

1923-ban megszállja Korfut, Albániát erős olasz befolyás alá vonja, majd Horvátország felé fordul. Célja Olaszországot a Földközi-tenger medencéjének egyik legerősebb államává tenni. Háborút indított [Abesszínia]? (Etiópia) ellen, majd győzelme után az olasz királyt ([III.Viktor Emánuell]?) tette meg Abesszínia császárának.

 

A spanyol [polgárháború]?ban Francisco Franco erőit támogatta, remélve, hogy nagyobb befolyásra tesz szert, de miután e terve kudarcot vallott, [Adolf Hitler]? akkori [német]? vezető kapcsolatát keresi.

 

1936-ban [Németország]? elismeri az olasz Kelet-Afrikai Birodalom, Mussolini pedig október 24-i beszédében bejelenti a Berlin-Róma tengely megalakulását.

1939-ben kitört a [II. Világháború]?. [Hitler]? hadüzenet nélkül megtámadja [Lengyelország]?ot, Mussolini pedig 1940 nyarán [Egyiptom]?ot. Egy új [Római Birodalom]? megteremtésének vágya miatt elfoglalja [Korziká]?t, majd [Tunézia]? fővárosát Tunisz, [Málta]? lerohanására ad parancsot, de itt kudarcot vall.
1940-ben hadat üzen Franciaországnak, Nagy-Britanniának, megtámadja Görögországot, ám itt vereséget szenved. [Hitler]? segítségére szorul, és egyre inkább annak politikai kiszolgálójává válik.

[Németország]?, [Olaszország]? és [Japán]? megköti a [háromhatalmi egyezményt]?. 1941-ben [Németország]? és [Olaszország]? megtámadja a [Szovjetuniót]?.

 

Az olasz csapatok 1942-ben súlyos vereségeket szenvednek az [Afrika]?i területeken és más [gyarmat]?okon, ami egyre nagyobb ellentéteket szül a Duce hívei és ellenző között, Mussolini tekintélye folyamatosan gyengül.

1943-ban a szicíliai partraszállás után [Olaszország]? összeomlik, Mussolinit megfosztják tisztségeitől, és bebörtönzik. Miután az új olasz kormány kettős politikát folytat, egyrészről biztosítja hűségét Németországhoz, másrészről [béketárgyalás]?okat folytat [Angliá]?val, a Németek betörnek Rómába, és kiszabadítják Mussolinit.

1945-ben [Németország]? bukása után megszökik, de partizánok elfogják, és kivégzik.


A szócikkhez társított címkék:
diktátor , fasizmus , II. Világháború , Olaszország

Szponzorált hirdetések

 

Hirdetés


Szakmai partnerMédiapédia Patikapédia Netpédia Jógapédia Vinopédia Webfazék Mammutmail
marketing és média tudástár egyészségügyi enciklopédia internetes tudástár jóga tudástár borászati tudástár receptek online nagy fájlok küldése

Szakmai partner