Már 342 szócikk közül válogathatsz.

A Politikapédia egy bárki által hozzáférhető és szerkeszthető webes tudástár. Legyél Te is a Politikapédiát építő közösség tagja, és járulj hozzá, hogy minél több hasznos információ legyen az oldalon! Addig is, jó olvasgatást kívánunk!
Hirdetés


 

Főtitkár: Pan Gimun

Megalakulás: 1945. június 26.

Központ: New York (USA)

Web: www.un.org

Tagság: 192 ország

 

 

Az Egyesült Nemzetek Szövetségének fő célja a világbéke és nemzetközi biztonság megtartása, továbbá barátságos kapcsolatok kialakítása, nemzetközi együttműködés.

 


Az ENSZ alapítótagjai azok az államok (51), akik 1945. április és június között a San Francisco-i konferencia keretén belül elfogatdák a szervezet alapokmányát. Központja New York lett.
Az Egyesült Nemzetek hivatalosan 1945. október 24-jött létre, amikor az alapokmányt ratifikálta Kína, Franciaország, a SZU, Nagy Britannia az USA és a többi aláíró többsége. Tagja lehet minden békeszerető nemzet, amely az alapokmányban foglalt kötelezettségeket vállalj, és a Szervezet megítélése szerint e kötelezettségek teljesítésére képes és hajlandó. Új tagállamok felvétele a Biztonsági Tanács ajánlása alapján, a közgyűlés határozatával történik. Hivatalos nyelve: kínai, angol, francia, orosz és spanyol.

 


Az ENSZ célja az Alapokmány szerint


- a nemzetközi béke és biztonság fenntartása;
- a nemzetek között a népeket megillető egyenjogúság és önrendelkezési jog elvének a tiszteletben tartásán alapuló baráti kapcsolatok fejlesztése;
- nemzetközi együttműködés létesítése a nemzetközi gazdasági, szociális, kulturális és humanitárius problémák megoldása, valamint az emberi jogok és alapvető szabadságjogok tiszteletben tartásának előmozdítása érdekében;
- legyen az egyes nemzetek által e közös célok elérése érdekében kifejtett tevékenységek összehangolásának központja.

 


Az ENSZ alapelvei


- a Szervezet valamennyi tag szuverén egyenlőségének elvén alapszik;
- a Szervezet tagjai kötelesek nemzetközi viszályaikat békés eszközökkel, a nemzetközi béke és biztonság, valamint az igazságosság veszélyeztetése nélkül rendezni;
- a Szervezet tagjai nemzetközi kapcsolataikban tartózkodnak bármely más állam elleni erőszakkal való fenyegetéstől vagy erőszak alkalmazásától;
megadnak minden segítséget az Egyesült Nemzetek részére annak minden olyan tevékenységéhez, amelyet az Alapokmánynak megfelelően folytat, és tartózkodnak attól, hogy segítséget nyújtsanak olyan államoknak, amelyekkel szemben az Egyesült Nemzetek megelőző vagy kényszerítő intézkedéseket foganatosít;
- az Egyesült Nemzetek biztosítja, hogy amennyiben a nemzetközi béke és biztonság fenntartása érdekében szükséges, azok az államok is, amelyek az Egyesült Nemzeteknek nem tagjai, ezeknek az elveknek megfelelően járjanak el;
- az Alapokmány egyetlen rendelkezése sem jogosítja fel az Egyesült Nemzeteket arra, hogy olyan ügyekbe avatkozzék, amelyek lényegileg

valamely állam belső joghatóságának a körébe tartoznak.

 


Az ENSZ felépítése


- A közgyűlés - legfőbb tanácskozó testület, a tagállamok képviselőiből állnak.
- A Biztonsági Tanács - nemzetközi béke és biztonság fenntartásáért felelős
- A gazdasági és Szociális Tanács - koordinálja az ENSZ és szervezetei működését
- Gyámsági Tanács - a gyámság alá vont területek igazgatásáért és fokozatos függetlenedés előségítéséért felelős
- Nemezeközi Bíróság
- A titkárság - élén a főtitkár áll, felhívhatja a Biztonsági Tanács figyelmét, amikor veszélyben érzi a nemzetközi békét és biztonságot


Az ENSZ kiegészítő szervei


- ENSZ békefenntartói tevékenység
- funkcionális bizottságok és állandó bizottságok,
- Regionális gazdasági bizottságok,
- Koordinációs Adminisztratív bizottság (ACC),
- Szakértői testületek
- Funkcionális bizottságok
- Statisztikai Bizottság (Statistical Comission)
- Népesedésügyi Bizottság (Population Comission)
- Szociális Fejlesztési Bizottság (Commission for Social Development)
- Emberi Jogok Bizottsága (United Nations Commission on Human Rights)
- Nők Helyzetével foglalkozó Bizottság (Commission on the Status of Women)
- Kábítószer Bizottság (Commission on Narcotic Drugs)
- Bűnmegelőzési és Ellenőrzési Bizottság (Commission on Crime Prevention and Control)
- Tudomány és Technológia Bizottsága a Fejlesztés szolgálatában (Commission on Science and Technology for Development)
- Fenntartható Fejlődés Bizottsága (Commision on Sustainable Development)


ENSZ szakosított intézményei


- UPU, Egyetemes Posta Egyesület
- FAO, Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezet
- UNESCO, ENSZ Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete
- ICAO, Nemzetközi Polgári Légügyi Szervezet
- IAEA, Nemzetközi Atomenergia Ügynökség
- IDA, Nemzetközi Fejlesztési Társaság
- IFC, Nemzetközi Finanszírozási Társaság
- ILO, Nemzetközi Munkaügyi Szervezet
- ITU, Nemzetközi Távközlési Egyesület
- IMO, Nemzetközi Tengerészeti Szervezet
- IBRD, Nemzetközi Újjáépítési és Fejlesztési Bank, Világbank
- IMF, Nemzetközi Valutaalap
- WIPO, Szellemi Tulajdon Világszervezete
- WHO, Világ Egészségügyi Szervezet
- WMO, Világ Meteorológiai Szervezet
- WTO, Kereskedelmi Világszervezet
- MIGA, Nemzetközi Beruházásvédelmi Ügynökség
- ENSZ családon kívüli nemzetközi gazdasági kereskedelmi és pénzügyi szervezetek
- GATT, Általános Vámtarifa és Kereskedelmi Egyezmény
- WTO, Kereskedelmi Világszervezet
- OECD, Európai Gazdasági Együttműködési Szervezet
- EBRD, Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank
- BIS, Nemzetközi Fizetések Bankja
- NAFTA, Észak-Amerikai Szabadkereskedelmi Egyezmény
- APEC, Ázsiai-Csendes-óceáni Gazdasági Együttműködés
- CEFTA, Közép-európai Szabadkereskedelmi Egyezmény
 


A szócikkhez társított címkék:
ENSZ

Szponzorált hirdetések

 

Hirdetés


Szakmai partnerMédiapédia Patikapédia Netpédia Jógapédia Vinopédia Webfazék Mammutmail
marketing és média tudástár egyészségügyi enciklopédia internetes tudástár jóga tudástár borászati tudástár receptek online nagy fájlok küldése

Szakmai partner